Nytt verktyg mäter internetuppkopplingens kvalitet.

Digitaliseringen ställer höga krav på vår internetinfrastruktur. Men för att veta om en internetförbindelse lever upp till kraven behöver den kunna mätas utifrån en överenskommen definition.
 – Vårt mål är att implementera ett mätverktyg så att de som upphandlar internetaccess också kan verifiera att de får det de betalar för, säger Anna Caracolias på Internetstiftelsen.

Anna Caracolias

I projektet Internetaccess har Internetstiftelsen samlat operatörer, tekniker och andra intressenter för att gemensamt ta fram en definition av vad internetaccess är. Definitionen ligger till grund för ett mätverktyg som planeras att lanseras under 2020.

Vår digitala infrastruktur blir allt viktigare och kan i många fall vara en fråga om liv och död. I och med att behovet av en stabil internetuppkoppling ökar är det också viktigt att veta vad som faktiskt ingår när man upphandlar internetaccess – och att det går att verifiera att man får det man beställt. Fokus ligger i dag främst på hastighet, men minst lika viktigt att titta på när man ska välja internetleverantör och uppkoppling är exempelvis tillgänglighet, svarstider och att data levereras korrekt.

– Nu när digitaliseringen verkligen tar fart så är det ytterst viktigt att vi har koll på infrastrukturen vi ska leverera tjänster på. Att bara prata om uppkopplade hem räcker inte, vi måste även mäta kvaliteten, säger Anna Caracolias som leder projektet.

Vad är en internetaccess?

För en person på resa kan en internetaccess vara möjligheten att koppla upp sig på nätet från ett café. För ett företag kan det handla om att deras datahall är nåbar dygnet runt. För ett lantbruk kan en internetaccess innebära att kunna styra utrustningen och övervaka produktionen med noggrann precision.

Enligt Wikipedia är det möjligheten för individer och organisationer att koppla upp sig mot internet via datorer, telefoner och andra enheter; för att komma åt tjänster så som e-post, webben etc. Internetaccess erbjuds av operatörer som tillhandahåller uppkoppling med olika hastigheter genom olika teknologier. Med andra ord är internetaccess avgörande för allt vi vill göra på nätet.

Definitioner framtagna

Ett väl fungerande internet är kritiskt för alla användare överallt. I dagsläget är bandbredd det praktiskt taget enda använda måttet på internetanslutningars kvalitet. Bandbredden, som förvisso kan vara viktig, mäter tyvärr bara en del av de saker som påverkar användarupplevelsen.

I Sverige erbjuder internetleverantörer och andra tjänsteleverantörer internettjänster till privatpersoner och företag. Exakt vad en öppen internetanslutning eller internetaccess ska innehålla och vilken kvalitet en användare kan förvänta sig är inte helt självklart för parterna på marknaden. Innehålls- och kvalitetsbegreppen kan exempelvis innefatta prestanda såsom bandbredd, svarstid, tillgänglighet, trafikstyrning, driftsfunktioner eller vilket stöd användarna kan förvänta sig när fel uppstår. Syftet med internetaccess är att tillsammans med marknaden definiera hur värdena ska mätas och definiera en lägstanivå. Därmed skapas förutsättningar för högre tjänstekvalitet.

– Vi jobbar behovs-, test- och datadrivet. Med det menar jag att vi inte kommer att implementera något som inte löser problem. Om det inte finns ett behov så ska vi inte utveckla något. Efter nyår ska vi köra ett antal piloter där vi mäter för specifika användarfall. Resultaten blir underlag för det vi ska utveckla. Skulle företrädare för byanät vara intresserade av att delta i en testpilot kan de kontakta Byanätsforums kansli som kan förmedla kontakterna till oss, säger Anna Caracolias.

Läs mer på Internetstiftelsens webbplats: https://internetstiftelsen.se/kunskap/for-samhallet/projekt-internetaccess/

Rulla till toppen