Uppkopplat – Forshällabygden Fiber.

Att driva en fiberförening kan liknas vid att driva ett aktiebolag med några miljoner i investeringsbudget. Det krävs kompetens och kapacitet att leda, organisera, sköta ekonomin och engagera människor. Forshällabygden fibers styrelsearbete leddes redan från början med en metod som skapar en kultur för engagemang och samarbete, Genuine Contact Program. Metoden innebär att ledamöterna blir självorganiserade, tar ansvar och bestämmer hur de vill utvecklas i styrelsearbetet. Med hjälp av metoden skapades en sammanhållning och öppenhet som gjorde att föreningen kunde dra nytta av all kompetens i styrelsen och hos alla andra som hjälpte till. Vi hade kompetens inom sådant som projektledning, projektering, fiberbyggnation, upphandling, tillgång till människor med stort lokalt nätverk och bra kontakter på länsstyrelsen och energibolaget.

Likvärdighet

Styrelsen diskuterade tidigt vilka grundläggande värderingar, principer och visioner vi arbetade utifrån. När vi stötte på problem med människor som inte engagerar sig för sin omgivning utan enbart vill ha fördelar för sig själv, så visste vi vilka riktlinjer som gällde och behövde inte ensamma hitta på en lösning. Detta är en kvalitetssäkring som innebär att alla blir behandlade likvärdigt utifrån samma utgångspunkt. Det förenklar livet för styrelsen betydligt.

Energikrävande

Kommunens elbolag blev en bra samarbetspartner sedan vi i ett par år envist försökt få till ett avtal om att gå i deras kanalisation. Vår envishet ledde till att även grannföreningen fick bra avtal. Att diskutera ÄTA* med entreprenören var en ny insikt. Jag är glad att inte jobba i en värld där man först får ett kontrakt med underpris och sedan letar pengar genom att till exempel omdefiniera åkermark till gräsyta. Men vi var envisa och fick till ett nytt avtal där vi själva tog kontroll över entreprenaden. Det blev troligen billigare för föreningen men dyrare för oss själva. Det tog all vår energi att själva, på vår fritid göra det jobb som andra bolag har en hel avdelning till. Det är inget unikt för vår förening, de flesta har sådana här perioder.

Som ordförande har min trygghet varit att jag haft en bra metod att hålla mig till. Vi blev ett bra gäng som inte bara slet utan även hade kul på vägen. Nu behövs andra med intresse för affärer, som kan fortsätta engagera så att det alltid finns nya styrelsemedlemmar.

Eiwor Backelund Jacobsson
Forshällabygden Fiber EF

*Ändrings- och tilläggsarbeten

Rulla till toppen