Delningsekonomi skapar fiber i Katalonien.

Guifi.net är en satsning i spanska Katalonien för att samla landsbygdsbor och tillsammans med myndigheter bygga bredband på landsbygden där privata aktörer inte ser någon ekonomisk lönsamhet att bygga.
– Vi är en stiftelse som jobbar för att främja öppna bredbandsnät den sista milen. Byborna får sedan själva välja om de vill lägga ut arbetet på lokala entreprenörer eller göra det själva i kooperativ form, säger stiftelsens ordförande Ramon Roca.

Guifi.nets verksamhet delas upp i tre olika projektdelar. En teknisk del, en social del samt en ekonomisk del. Den tekniska delen handlar om att skapa bredbandsuppkopplingar till landsbygdens invånare. Först började de med att bygga radiolänkar där myndigheterna finansierade stamnätet och sedan fick byborna gå samman med stöd av Guifi.net för att sätta upp antenner och annan utrustning för att ta emot signalerna till deras hem och företag. Idag jobbar de även med att koppla upp hushåll och företag direkt mot fiber. Över 50 000 hushåll får nu sin uppkoppling via det här nätet. Sedan 2008 är Guifi.net även en registrerad tjänsteleverantör.

Sociala aspekter

Stiftelsen ser tillgången till ett öppet internet som en mänsklig rättighet som alla ska ha tillgång till på samma villkor oavsett om man bor i en stad eller på landsbygden. Inom Guifi.net uppmuntrar man samhällen att gå samman i kooperativ form men man stöttar även initiativ som bygger på lokala små bolag eller andra lösningar. Man vill även vara ett nätverk där man samlar människor från forskning, myndigheter och näringsliv. Allt för att främja bredband på landsbygden i Katalonien.

Ekonomisk del

Det har även varit viktigt för stiftelsen Guifi.net att bygdens invånare ska kunna dra ekonomisk vinning av nätet. Genom ett tydligt regelverk har nu 20 företag sin verksamhet baserad på det gemensamma nätet. De driver sina verksamheter i samarbete med volontärer och organisationer som deltar i satsningen. Operatörer erbjuds tillträde till nätet med villkoret att en del av avgifterna måste avsättas för att investera i det gemensamma nätet. På så sätt kan man garantera att nätet underhålls på lång sikt.

 

Mer information om Guifi.net:

https://guifi.net/en

Se även den här presentationsvideon:

Rulla till toppen