Trådlöst – ett viktigt alternativ.

När man talar om bredband på landsbygden är det oftast fiber man tänker på som den bästa lösningen. Men tack vare nya tekniker och det nylanserade Robust Radio-konceptet är trådlösa lösningar något att titta närmare på.
– Robust Radio kommer verkligen att hjälpa slutkunden eller den som är upphandlare att veta vad man ska kräva av leverantören, säger Jan Markgren som är teknisk chef för Air2Fibre på Bluecom.

Teracom var tidigare huvudman för Air2Fibre-konceptet som är en teknologisk plattform som tillåter bredbandshastigheter från 100 Mbit/s i båda riktningarna. Även kallat full duplex. Den kan installeras året runt och har inga datamängdsbegränsningar. Men sedan årsskiftet har Bluecom tagit över ägaransvaret.

– Vi jobbar redan med ett tiotal ekonomiska föreningar som bygger byanät via Air2Fibre och det är något vi uppmuntrat från dag ett. Vi stöttar lokala eldsjälar som vill starta en ekonomisk förening för att bygga ett nät via Air2Fibre, säger Jan Markgren.

Ibland kan man höra att 5G kommer att bli en teknik som ska rädda landsbygdens vita fläckar och man kanske till och med blandar ihop 5G och trådlösa tekniker som Air2Fibre.

– Det finns en villfarelse att Sverige ska bli räddat av 5G. Men jag är övertygad om att det kommer att bli ett storstadsfenomen och även finnas utmed med de större vägarna. I övrigt kommer det att bli för dyrt att bygga 5G i glesbygd på grund av den täthet som krävs mellan masterna, säger Johan Westlin som är säljare på Bluecom.

Johan Westlin, Bluecom

Hur går det då till när ni bygger ett Air2Fibre-nät?

– Det blir en förhållandevis snabb etablering. Vi börjar att bygga i olika faser utan att det påverkar kunden. Vi kan även fortsätta arbeta kontinuerligt utan att det blir merkostnader. Vi håller alltid en kort tid från order till att ett första nät är etablerat. Det är också mycket enkelt att förtäta nätet om nya intressenter vill komma med. Vi levererar en tjänst som uppfyller bredbandsmålet på 100 Mbit/s. Nätet är dimensionerat så att det även klarar samhällstjänster som kameraövervakning eller larmtjänster. Kommer ett landsting och vill använda nätet kan vi ge dem ett gränssnitt och egen identitet i nätet för att köra sina tjänster där, säger Jan Markgren.

– För kustnära kommuner och öar kan detta vara extra intressant för samhällstjänster där man inte behöver åka ut med båt för att se att allt fungerar eller att de äldre mår bra, tillägger Johan Westlin.

– Om det är samhällen som ligger långt ut i glesbygd kan man lösa det med en första mast i en tätort som har tillgång till fiber sedan kan man med mikrovågslänk skjuta ut signalen långt ut på landsbygden. Man tappar ingen effekt i signalen utan varje hushåll garanteras ändå 100 Mbit/s i båda riktningarna, säger Jan Markgren.

– Vårt krav är att det ska vara fri sikt från sändare till mottagare. Det är väl enda problemet, menar Johan Westlin.

– Sedan är det så att även för olika väderfenomen har vi lyckats hitta lösningar för att klara allt bättre. Vi överlevererar till kunderna på 300-400 Mbit/s som vi sedan omformar till kunden för att alltid kunna klara 100 Mbit/s. Ett nät i Sandviken exempelvis får sin signal från Gävle och hoppar i flera hopp via olika master och olika tekniska lösningar för att i slutändan nå 60-70 hushåll som alla får 100 Mbit/s i båda riktningarna. Kunderna säger själva att de inte upplevt några problem trots en vinter med mycket snö på master och även isbeläggning på mottagare. Det är ett mycket robust system vi bygger, säger Jan Markgren.

100 Mbit/s låter ju bra men i framtiden krävs ännu högre hastigheter. Hur löser ni det?

Chipseten som vi bygger med i dag kan leverera upp till 1 Gbit/s men det kommer nya produkter där vi ser att vi kommer att kunna skruva upp hastigheten åtminstone fyra gånger. Så 1 Gbit-målet till 2025 ska vi klara av redan om några år när de här lösningarna kommer ut på marknaden. Systemen är även bakåtkompatibla vilket gör att det går att blanda utrustning i sändarmasten utan att det stör, förklarar Jan Markgren.

Vilka är det som bör satsa på Air2Fibre?

– Man glömmer bort slutkunden i många fall. Det finns hushåll som över huvud taget inte vill ha internet och andra kunder som enbart vill ha fiber. Sedan finns det kunder som bor i områden där man inte får gräva eller där det är långa avstånd. Det kan även vara av arkeologiska skäl som gör att man inte får gräva eller där det är mycket sten och berg. Där det blir för dyrt att ta ut maskiner. Även naturskyddade områden eller i skärgården där det är mycket dyrt att dra sjökabel. I alla dessa fall är trådlösa lösningar bättre, säger Johan Westlin.

– Vi fokuserar helt enkelt på områden där det inte är kommersiellt gångbart att bygga fiber. För slutkund landar vi väldigt sällan på över 20 000 kronor. Mellan 15 000-18 000 kronor inklusive moms är vad vi brukar hamna på. I de allra flesta fall utan stöd från bredbandstödet vilket man sedan december 2018 kan söka även för trådlösa nät. Vi har verkligen lagt ner mycket tid för att få myndigheter och politiker att se närmare på Air2Fibre och vi är glada att de äntligen öppnat upp för att man kan få stöd för detta, förklarar Jan Markgren.

– Vi märker tydligt att kunskapen varierar stort hos beslutsfattare kring vad Air2Fibre är. Ofta har de lokala myndigheterna redan från början skrivit i sina strategier att det är fiber som skall anläggas utan att känna till de alternativa lösningarna som finns, berättar Johan Westlin och tillägger att det är viktigt att även kunderna läser på generellt om möjligheterna för de olika tekniska lösningarna. Vi kommer att vara mycket styrda av bredbandsmålen. Hemmet man bor i ska kunna få en 100/100-tjänst. Man ska även vara trygg i leveransen och veta att man får Robust Fiber eller Robust Radio.

 

Fakta:

På den svenska marknaden finns i dagsläget dessa bolag: Bluecom (Air2fibre), Teracom, Wantech, Vixor & Company, Stadsnät, lokala aktörer, IP-Only

Trådlösa accesser: Varianter av teknologi

 • Wifi/RadioLAN (licensfritt 2.4/5/60GHz)
  • Yttäckande nät (wifi4 & wifi5) (Wifi Hotpsot) (Best Effort)
  • Punkt-till-punkt (wifi4 & wifi5) (Best Effort)
  • Punkt-till-multipunkt (wifi4 & wifi5 + proprietära lösningar) (Best effort)
  • 11ax Wifi6 Density deployment scenarios (Många användare) (Wifi6 Hotspot) (Best effort+)
 • Mobila nät (tillstånd krävs. Säljs på blockauktioner)
  • Yttäckande nät / Mobilt surf (4G) (Best effort)
  • Yttäckande nät / Mobilt bredband med router (4G) (Best effort)
  • Fixed Wireless access (FWA) / Dedikerad länk med beaming (CIR)
 • Fast Radionät (tillstånd krävs. Som block och/eller per anläggning)
  • Punkt-till-Punkt (CIR)
  • Punkt-till-Multipunkt (CIR)
  • En kombination av PP, PMP (CIR)
 • Tetra (tillstånd krävs. Endast verksamhetskritisk kommunikation)
  • Rakel Blå-ljusnätet, Samhälls- och verksamhetskritiska nät (CIR)

Läs mer om konceptet Robust Radio på Svenska Stadsnätsföreningens webbplats:

https://www.ssnf.org/nat-i-varldsklass/robust-digital-infrastruktur/

Rulla till toppen