Solenergi ger klirr i föreningskassan.

Ett byanät är beroende av en stabil elförsörjning och med det kommer även en kostnad till elbolagen. Men varför inte vända på kuttingen och själva börja producera el och istället få det till en inkomstkälla?
– Vi stöttade hembygdsföreningen så att de kunde placera solceller på hembygdsgårdens tak, säger Åke Jansson, ordförande för TKF Fiberförening.

Det finns många vinster med att satsa på en solcellsanläggning för en bredbandsförening. En aspekt på lite längre sikt är givetvis den ekonomiska men sedan ger det även en bra grund för robusthet i nätet. Skulle strömmen brytas från elbolaget kan solcellsanläggningen gå in och fortsätta driva utrustningen. Kombinerar man det dessutom med en lagringslösning som exempelvis batterier stärker man robustheten i nätet ytterligare.

– Eftersom hembygdsföreningen var så generösa och ställde upp och låter oss ha vår fibernod i hembygdsgården så tog vi initiativ till att fiberföreningen skulle kunna bjuda på en solcellsanläggning. I Borås kommun finns ett landsbygdsutvecklingsstöd och vi sa att vi skulle söka stöd för att få solceller på taket. Vi ansökte om 150 000 kr vilket också beviljades. Det räcker till 32 solpaneler monterat och klart på taket. Efter det tog vi in anbud och det med lägsta pris landade på 127 000 kr monterat och klart. Så vi kunde till och med lämna tillbaka en del av stödet, berättar Åke Jansson.

Olika stöd att söka

Kerstin, Åke och Karl-Eric vid invigningen.
Kerstin, Åke och Karl-Eric vid invigningen.

– Sedan hade vi invigning med kommunrepresentanter och media på plats. Förbrukningen ligger på 8 000 kwh per år och det är också vad solcellerna genererar varje år. Det har varit en bra affär för hembygdsföreningen och vi gör samtidigt något bra för miljön.

Hembygdsföreningen har även fått en gratis fiberanslutning av fiberföreningen och har tidigare fått stöd för projektor och annan utrustning via olika landsbygdsstöd.

– Vi sökte även stöd på 75 000 för att kunna köpa ett Tesla-batteri vilket vi också fick och nu väntar vi på leverans. Svårigheten med Tesla är att säljarna sitter i Holland. Stödet var förknippat med att allt skulle vara klart inom en viss tid men det har vi fått förlängning på nu. Då kommer vi bli helt självförsörjande på el.

Samhällstjänst

Hembygdsgårdar är inte prioriterade på samma sätt som privatpersoners bostäder som kan få skattereduktion. Det får man inte på en hembygdsgård och föreningarna måste även betala moms på det de tjänar när de säljer el vilket inte heller privatpersoner behöver.

– Vid eventuella framtida orostider är det väldigt bra om det finns hembygdsgårdar som kan klara elförsörjningen och vara en tillgång för samhället. Därför anser jag att de här skattereglerna bör ändras så det även omfattar bygdegårdar, säger Åke Jansson och tillägger att man måste ha bra kontakt med politikerna i kommunen och regionen för att på så sätt få koll på vilka stöd som finns att söka och andra satsningar.

Solel TKF en bra dag
Så här ser en perfekt solig dag ut i inhämtningen av solenergi.
Solel TKF en molnig dag
Men även under en molnig dag med regnskurar genereras det el.

Information om solcellsanläggningar från Coompanion Värmland:

https://coompanion.se/skaffa-solceller-och-ladda-bilen-tillsammans-med-grannarna

http://www.varmland.coop/wp-content/uploads/2018/12/Tv%C3%A5-konsumentkooperativa-aff%C3%A4rsmodeller-f%C3%B6r-omst%C3%A4llning-till-solcellsel-Yngve-Karlsson-Webb.pdf

Branschföreningen Svensk solenergi:

https://www.svensksolenergi.se/

Info om att lagra solel:

https://www.solcellskollen.se/blogg/ar-det-lonsamt-att-lagra-solel-i-sverige

 

Rulla till toppen