Rådgivarna är redo.

Byanätsforum har med hjälp av Coompanion byggt upp ett rådgivarnätverk med rådgivare specialutbildade för att stötta bredbandsföreningar. Alla föreningar som är medlemmar i Byanätsforum får ta del av rådgivningen helt gratis.
– Vi är redo att ta emot våra medlemmars frågor för att sedan slussa vidare till rätt rådgivare, säger Anna Johansson som är en av de som svarar hos Byanätsforums helpdesk.

Det är många föreningar som tagit vara på möjligheten att ställa frågor till Byanätsforums helpdesk. Det har rört sig om markrättsfrågor, frågor kopplat till att driva ekonomisk förening, problem med att få tillgång till ledig kanalisation, avtalsfrågor och mycket mer. Rådgivarna är kopplade till Coompanion, Föreningsjuristen eller Ludvig & Co (fd LRF Konsult).

Här kommer några exempel på föreningar som fått hjälp att lösa problem via Byanätsforums helpdesk.

Skepplanda Fiber – om momspliktighet

Föreningen hade fått höra att det skulle vara momsfritt att sälja extra anslutningar till befintliga medlemmar och var osäkra på ifall det verkligen stämde. Efter kontakt med Byanätsforums helpdesk fick de svaret att så inte är fallet.

– Vi har varit i kontakt med Byanätsforums helpdesk vid ett flertal tillfällen och fått vägledning i hur vi ska gå vidare. Jag sökte hjälp och fick ett tydligt svar. Jag skulle gärna också se att fler av de frågor som kommer in redovisas öppet via ett nyhetsbrev eller på webben. Min upplevelse är att det här forumet är väldigt viktigt. De flesta av oss är amatörer och vi behöver ofta hjälp i många olika processer. Vem ska vi annars ringa? frågar sig Mikael Söderberg från Skepplanda Fiber.

Ljuders Fiber – om stadgar

Föreningen ville bygga ut nätet till en grannby och ansluta fler utanför byn. De ville veta ifall deras stadgar tillät att ta ut olika nivåer på medlemsinsatserna. Efter granskning av deras stadgar fick de rådet att göra en justering.

–  Det fungerade väldigt bra att få kontakt och jag kan rekommendera andra att söka hjälp via Byanätsforum. Det finns ju även mycket information att hämta på Byanätsforums webbplats som vi också haft nytta av. Hantering av personuppgifter exempelvis har vi fått bra information om, säger Inge Andersson från Ljuders Fiber.

– De hade redan börjat återbetala en del av medlemmarnas insatser och de behövde ha en något större insats för de nya medlemmarna som skulle tillkomma utanför byn. Föreningen är mer än tio år gammal. De som har följt Byanätsforums instruktioner har ofta en god ekonomi efter några år och en del har valt att sänka insatserna och betalat tillbaka en del. När nya medlemmar kommer till vill man inte att de ursprungliga medlemmarna ska få förhöjd insats igen. Det finns även skattetekniska skäl att göra på det här sättet, säger Magnus Andersson från Föreningsjuristen som var med och hjälpte föreningen i det här ärendet.

Bredbandsförening i Västerbotten – om att bygga kassa

Föreningen har lagt en månadskostnad motsvarande deras rörliga kostnader. I bokföringen blev det minus och varje år hade de negativt resultat. När utrustningen blir gammal eller går sönder måste man skaffa ny utrustning och har man inte byggt kassa då blir det svårt. För en lekman kan det kännas konstigt att det blir minus varje år och föreningen får förklara det varje år. Rekommendationen blev att föreningen löpande ska ta ut en avgift som täcker föreningens samtliga kostnader, både kostnader för driften och för att äga nätet, det vill säga avskrivningarna.

Om föreningen gör det i sådan omfattning att de resultatmässigt går plus minus noll så kommer de inte förbruka sitt kapital.

– Vi ska nu lyfta det på vårt årsmöte för att se hur vi väljer att göra. Ena modellen är att ta in mer pengar den dagen vi behöver förnya utrustningen eller den andra som innebär att vi bygger kassa för att sedan ha möjlighet att göra investeringar. Det är värdefullt att få hjälp med rådgivning via Byanätsforum. Det är viktigt att det finns en nationell struktur som samlar och enar byanäten i Sverige. Jag hoppas verkligen Byanätsforum ska hitta fortsatt finansiering för ni har ett viktigt uppdrag, säger ordföranden i föreningen.

– Det fina med att göra så som vi föreslog är inte bara att föreningen får en ekonomiskt hållbar och långsiktig verksamhet. De kan också utan bekymmer återbetala insatser, om någon medlem skulle hoppa av. Insatsen har de använt för att finansiera byggnationen, ett annat sätt hade varit att låna pengar av exempelvis en bank. Vid ett lån hade de använt det positiva kassaflödet till att amortera lånet. I nuläget kan de istället använda det till att återbetala insatser. Därför brukar vi också rekommendera att föreningar har en flexibel insatsnivå i sina stadgar. Många föreningar som varit igång länge har nu valt att sänka sina insatser och återbetala en del till medlemmarna, eftersom de har mer pengar i kassan än vad de behöver, säger Magnus Andersson som även var involverad i det här ärendet.

Mer information om rådgivningen:

https://www.byanatsforum.se/radgivning/

Kontakta helpdesk om du behöver rådgivning

Tel: 010-479 77 42

E-post: byanatsforum@helasverige.se

Rulla till toppen