PTS underlättar för bredbandsföreningar.

Post- och telestyrelsen har nu presenterat underlaget för årets utlysning av deras bredbandsstöd. En viktig nyhet är att bredbandsföreningars insatser numera är stödberättigade.
– Vi är tacksamma att myndigheten har lyssnat på oss och att våra medlemmar i år ska kunna söka stöd för fortsatt bredbandsutbyggnad, säger Anna Johansson, ledare för Byanätsforum.

Under 2020 och våren 2021 jobbade Byanätsforums kansli hårt för att få till förändringar i PTS nya bredbandsstöd. Möten har hållits både med PTS och olika departement. Den stora stötestenen var att det fanns krav på en minsta skälig anslutningsavgift om minst 20 000 kr och att föreningarnas medlemsinsatser inte var stödberättigade. Det gjorde det i princip omöjligt för föreningar att söka stöd och under 2020 blev inget byanät tilldelade stöd över huvud taget från PTS.

Nytt för i år är att den minsta skäliga anslutningsavgiften är sänkt till 10 000 kr och att insatserna numera är stödberättigade. Magnus Andersson på Föreningsjuristen som har bidragit med mycket av analysarbetet för Byanätsforums räkning är nöjd med de förändringar som har presenterats.

– Jag tolkar upplägget som att ekonomiska föreningar nu kan använda sig av insatser istället för anslutningsavgift, både helt och delvis. En förening skulle exempelvis kunna ta ut 2 000 kr i anslutningsavgift och 8 000 kr i insats för att finansiera anslutningen. Alternativt hela beloppet som en insats på minst 10 000 kr, säger Magnus Andersson.

Extra mycket pengar 2021

Under 2021 ska Post- och telestyrelsen fördela närmare 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd. Det är just i år en ovanligt stor pott med pengar. Chansen att bli tilldelade stöd är därmed större i år när det finns mer pengar att fördela. Det totala stödbeloppet kommer under kommande år att minska avsevärt om inga ytterligare pengar skjuts till. De 1,6 miljarderna kommer sedan att fördelas mellan tre utlysningsområden: Norrland, Svealand och Götaland. Alla projekt i samma landsdel kommer alltså att konkurrera mot varandra. I korthet är det de projekt som begär minst stödbelopp per byggnad som blir tilldelade stöd efter att det gjorts avdrag för de prioriterade byggnader som ingår i projektet. Ju fler prioriterade byggnader och ju mer eget arbete och egna investeringar som ingår i projektet desto högre är möjligheten att bli tilldelade stöd.

Den 22 april kl 17:00 arrangerar Byanätsforum ett webbinarium där PTS kommer att presentera bredbandsstödet och där tittarna kommer få konkreta tips på hur man ska skriva ansökan och bäst lägga upp er verksamhet. Anmäl er gärna redan nu via denna länk.

Utlysningsunderlaget är nu beslutat av PTS och det kan vara svårt att göra större justeringar men om det är något du reagerar på får du gärna kontakta oss på Byanätsforums kansli så ska vi sedan förmedla det till PTS. Den 18 maj öppnar PTS upp för ansökningar och fram till dess kan du skicka dina synpunkter.

Här hittar du utlysningsunderlaget och mer information.

Kontaktuppgifter till Byanätsforums kansli hittar du här.

Rulla till toppen