45 procent av landsbygdsborna saknar fiber.

Sverige missar bredbandsmålet för 2020. Den digitala klyftan mellan stad och land minskar, men finns fortsatt kvar. Det visar PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning som publicerades i dag.

Post- och telestyrelsen (PTS) publicerar varje år en uppföljning över hur tillgången till bredband och mobiltäckning ser ut i Sverige. Siffrorna för 2020 har nu kommit.

För regeringens bredbandsmål för 2020, som anger att minst 95 procent av alla hushåll och företag bör ha bredband om minst 100 Mbit/s så ser det mörkt ut. Endast 86 procent hade tillgång till bredband med den hastigheten, vilket innebär att regeringen missar målet. Utbyggnadstakten minskar dessutom i förhållande till förgående år.

När det kommer till utbyggnaden av fiber på landsbygden så håller utbyggnadstakten i sig sedan föregående år vilket är positivt i jämförelse med tätortsområden där takten har avmattats något. Skillnaden mellan stad och land består dock.

Cecilia Reje, Landsbygdsexpert, Företagande och Analys, Lantbrukarnas Riksförbund

– Bäst ser utvecklingen ut gällande den faktiska tillgången till fiber på landsbygden som har ökat med 7 procent. Trots ökningen saknar dock 45 procent av alla landsbygdsbor fiber idag. Om vi ser till dem som har fiber i sin närhet, och därmed möjlighet till anslutning, ser siffrorna lite bättre ut, säger Cecilia Reje som är näringspolitisk expert på LRF och som även är knuten till Byanätsforums kansli.

Mobiltäckningen i Sverige visar dock inte samma positiva trend. Yttäckningen i Sverige, har bara ökat med någon enstaka procent under 2020. Ungefär 84 procent av ytan täcks av mobila tjänster som medger 1 Mbit/s och vid högre hastigheter, såsom 30 Mbit/s, täcks bara 18 procent av ytan.

– Det finns fortsatt många vita fläckar när det kommer till mobila nätet i Sverige. Detta är ett orosmoln för LRF, eftersom vi ser att många av våra medlemmar befinner sig på dessa platser, säger Cecilia Reje.

Läs mer på PTS webb

Rulla till toppen