PTS Offentligt samråd.

PTS genomför ett offentligt samråd mellan 24 februari och 25 mars inför nästa ansökningsomgång av bredbandsstödet. För att kunna fördela stödet till områden utan bredband, så har de gjort en byggnadsförteckning där de anger vilka byggnader som kan tänkas vara stödberättigade.

Det är viktigt att bredbandsföreningarna kollar upp den här byggnadsförteckningen och anmäler om de upptäcker att PTS tagit med byggnader som redan har fiber installerat. Om er bredbandsförening planerar att bygga till en fastighet i ert område utan stöd, så ska ni även markera att den fastigheten inte är sökbar.

OBS! De byggnader som ni tänkt söka stöd för måste finnas kvar som sökbara på förteckningen. Man kan bara söka för byggnader med hushåll eller arbetsställen, det vill säga inte för fritidshus. Däremot får man gärna ha med fritidshus i projektet om det förbättrar ekonomin. Byggnaderna får inte ligga inom statistisk tätort.

Läs mer på PTS webbplats. Där finns även PTS-portalen där du loggar in och hämtar byggnadsförteckningen. https://www.pts.se/sv/bransch/internet/bredbandsutbyggnad/bredbandsstod/bredbandsstod-2022/offentligt-samrad/

Regionala prioriteringar och bredbandskoordinatorerna

När samrådet är avklarat, kommer bredbandskoordinatorerna att göra regionala prioriteringar. För någon vecka sedan deltog representanter för Byanätsforum vid bredbandskoordinatorernas konferens och framförde olika synpunkter på hur stödet fördelats i förra omgången. Koordinatorerna angav att det är mycket viktigt att bredbandsföreningarna deltar i samrådet och håller kontakt med koordinatorerna så att de gör rätt prioriteringar. Om du inte blir inbjuden till ett möte med den regionala bredbandskoordinatorn, så ta själv kontakt. De har inte alltid den lokalkännedom som är nödvändig för att stödet ska hamna rätt.

Rulla till toppen