Ny vägledning inom GDPR.

Dataskyddsförordningen som är mera känd under den engelska förkortningen GDPR är något som alla bredbandsföreningar har att förhålla sig till. Så fort du på något sätt samlar in och sparar personuppgifter måste du veta varför du gör det och hur de får hanteras.
– Vi på Byanätsforum får in en del frågor som rör GDPR så vi bestämde oss för att ta fram en vägledning, säger Magnus Andersson som skrivit texten till vägledningen.

Vad innebär samtycke när det handlar om att ge ut personuppgifter och när måste man införskaffa ett sådant? Vilken typ av personuppgifter får jag spara? Finns det även personuppgifter som en bredbandsförening är skyldig att samla in från medlemmar och kunder? De här frågorna får du svar på i den nya vägledningen som Byanätsforum tagit fram.

Magnus Andersson, Byanätsforums kansli, Coompanion, Föreningsjuristen
Magnus Andersson

– Kontakta gärna oss på Byanätsforums helpdesk om ni vill ha vägledning i frågor som rör GDPR så ska vi guida er vidare. Men många av svaren tror jag ni får efter att ha läst den nya vägledningen, säger Magnus Andersson.

På Datainspektionens webbplats kan man läsa att Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Syftet är också att främja konkurrens och göra det enklare för företag att expandera och verka i flera EU-länder.

Ladda gärna ned Byanätsforums vägledning ”Om personuppgifter i ekonomiska föreningar”.

 

Här berättar Datainspektionen mer om vad Dataskyddsförordningen/GDPR är för något:

Rulla till toppen