Ny ordförande för Byanätsforum.

Byanätsforum höll torsdagen den 31 mars sin första ordinarie årsstämma med sammanlagt 28 personer närvarande vilka representerade 20 av föreningens medlemmar. Förhandlingarna leddes av Staffan Nilsson från Hela Sverige ska leva och diskussioner fördes i god anda.

Terese Bengard som lett styrelsens arbete detta första år avsade sig omval så stämman valde Eiwor Backelund Jacobsson, Forshällabygdens fiber, till ny ordförande för föreningen. Eiwor kommer att leda styrelsen under det kommande året.

Av styrelsens nio ledamöter utses fyra av föreningens samarbetsorganisationer och fem av föreningarna på årsstämman. Förutom Terese slutade även Eva Andersson, Bredband Bro, i styrelsen. Efter stämmans val har styrelsen därför följande sammansättning:

  • Eiwor Backelund Jacobsson (ordf), Forshällabygden Fiber
  • Ewa Engdahl (vice ordf), Coompanion
  • Börje Green, Silpinge Fiber
  • Ingela Eriksson, Väring Sydost Fiber samt Skövdebygdens Fibersamverkan
  • Mårten Edberg, Tavelsjö Byanät
  • Per Bennet, Gördalen Mörkret fiberförening
  • Britt-Louise Berndtsson, Hela Sverige ska leva
  • Mikael Bäckström, Lantbrukarnas Riksförbund
  • Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen

Stämmodeltagarna fick till sist även information om det nystartade projektet och alla aktiviteter som planeras inom detta. Mer information om det kommer här på vår webbplats inom kort.

Rulla till toppen