Äntligen – Beslut om nytt projekt.

För några dagar sedan fick Byanätsforum slutligt besked från Jordbruksverket om ett nytt projekt. Vi kan nu fortsätta arbetet med att stärka medlemmarnas verksamhet och lyfta upp de lokala bredbandsföreningarnas situation på agendan.

Projektet kommer att till stor del finansiera Byanätsforums verksamhet under tre år framåt och ger föreningen en bra start så att vi kan hitta en strategi för att vara självfinansierade efter projektperioden.

Detta innebär att Byanätsforum idéell förening dels kan anställa verksamhetsledare och kommunikatör/adminstratör och dels anlita resurser liknande de som fanns att tillgå under förra projektet. Det nya projektet innebär en skillnad i vilka som kan dra nytta av resurser och arbete inom Byanätsforum. Denna gång krävs det medlemskap i den idéella föreningen för att man ska bli informerad och kunna delta.

Rulla till toppen