Ändrade förutsättningar för ekonomiska föreningar.

Den 15 februari 2022 ändrade Skatteverket sin syn gällande moms på kapitalinsatser, vilket innebär att moms ska läggas på nya insatser i ekonomiska föreningar som driver bredbandsnät.

Byanätsforum har lyft det orimliga i ändringen till Skatteverket, dock utan resultat än så länge. Byanätsforum arbetar nu vidare med politisk påverkan, men också med att få fram en rättslig prövning av ärendet. Vår åsikt är dock att Kammarrättens Dom i Göteborg från 2011-07-04 och Skatterättsnämndens tidigare förhandsbesked får anses gälla fram tills en ny prövning gjorts.

Varje förening måste göra sin egen bedömning av om de vill tillämpa Skatteverkets ställningstagande eller inte. En möjlig väg framåt för er föreningar är att fortsätta som tidigare, att inte redovisa moms på insatser, men informera nya medlemmar om det aktuella rättsläget och att det finns risk att moms kan tillkomma i efterhand. Vi rekommenderar att ni uppdaterar era avtal eller skriver tilläggsavtal om detta för att det ska vara juridiskt korrekt.

Rulla till toppen