Ny mall för samarbetsavtal.

Byanätsforum ser att antalet samarbeten mellan olika bredbandsföreningar av olika slag ökar. Det är en positiv utveckling som vi vill stötta och har därför tagit fram en mall som kan användas som avtal mellan föreningarna.
– Det är viktigt att i skrift dokumentera syftet med samarbetet, vad som ska utföras och de regler man vill ska gälla för att undvika onödiga missförstånd, säger Magnus Andersson från Föreningsjuristen.

Byanätsforum har ett särskilt nätverk för så kallade paraplyföreningar som är serviceföreningar för ett flertal bredbandsföreningar i ett område. I de flesta av de fallen har man bildat en egen förening som ska agera paraplyförening men det finns tillfällen då man inte behöver bilda en egen juridisk person för ett samarbete men det kan ändå vara bra att samarbetet regleras i ett avtal så att alla parter vet vad som gäller.

– Det finns föreningar som vill samarbeta utan att bilda och registrera en juridisk person för ändamålet. Det kan exempelvis handla om att man tillsammans för föreningarnas räkning vill förhandla fram fördelaktiga avtalsvillkor hos underleverantörer. Genom samordningen ges leverantören möjlighet att teckna avtal med var och en av föreningarna, säger Magnus Andersson från Föreningsjuristen som tagit fram avtalsmallen på uppdrag av Byanätsforum.

Skriftligt att föredra

Ett samarbetsavtal mellan föreningarna kan vara muntligt. Men att i skrift dokumentera samarbetets syfte, vad som ska utföras och de regler man vill ska gälla mellan samarbetsparterna kan man undvika onödiga missförstånd. Därför finns det i mallen några exempel på vad som kan vara lämpligt att reglera. Sedan är det klart viktigt att varje samarbetskonstruktion själva funderar på vad de tycker de behöver ha för villkor gällande sitt samarbete.

Byanätsforums medlemmar är välkomna att kontakta Helpdesk för rådgivning i frågor om samarbeten mellan föreningar för att få hjälp av rådgivare och jurister.

Helpdesk:

Telefon: 010-479 77 42

E-post: byanatsforum@helasverige.se

 

Ladda ner Byanätsforums samarbetsavtal mellan bredbandsföreningar

Rulla till toppen