Ny branschorganisation för byanäten.

Byanätsforum blir en ideell förening med aktivt deltagande från landets bredbandsföreningar. Byanätsforum ideell förening planeras att bildas 1 mars och arbetet inför bildandet börjar nu bli färdigt.
– Detta kommer öka demokratin i vårt arbete och stärka oss som en nationell part i vårt arbete med byanäten men även gentemot myndigheter och andra organisationer, säger Anna Johansson, ledare för Byanätsforum.

Alla medlemsföreningar i Byanätsforum som följt vårt arbete har under 2020 hört att vi har planerat för bildandet av en nationell branschorganisation. Idag drivs Byanätsforum som ett nätverk utan att vara en egen juridisk person. Verksamheten är finansierad med ett stöd ur landsbygdsprogrammet och bakom nätverket finns Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF. Svenska Stadsnätsföreningen har varit med som samarbetspart under 2020 och i den kommande föreningen är det tänkt att samtliga samarbetsorganisationer ska finnas med i styrelsen tillsammans med företrädare för landets bredbandsföreningar.

Under februari kommer Byanätsforums kansli att komma med mer information om processen framåt och hur man ansöker om medlemskap, vilka fördelarna är med ett medlemskap och mer detaljer kring hur föreningen är uppbyggd.

– Vi har lyssnat på våra medlemmar genom enkäter, enskilda samtal och genom att arrangera ett arbetsmöte med ett 20-tal av våra mest aktiva medlemmar. Vi tror nu att vi har skapat oss en förståelse för vad våra medlemmar behöver och vill se för typ av verksamhet när Byanätsforum blir en nationell förening, säger Anna Johansson på Byanätsforums kansli.

Är du redan idag intresserad av att bli medlem i den nya föreningen eller bara vill ha mer information är du välkommen att kontakta Byanätsforums kansli.

byanatsforum@helasverige.se

Rulla till toppen