Webbinarium med bokföringsexpertens bästa tips.

Den 11 februari klockan 17:00 arrangerar Byanätsforum ett webbinarium speciellt anpassat för alla kassörer i bredbandsföreningar. Göran Elfving från Fiberekonomi ger råd i bokslutstider.
– Jag kommer bland annat berätta om de redovisningsprinciper som sätter ramverket för hur en förening kan och får arbeta med sin ekonomiska redovisning, säger Göran Elfving.

Nu pågår ett febrilt arbete bland alla kassörer i våra olika föreningar runt om i landet. Bokslutet skapar alltid mycket arbete men det finns sätt att göra det hela smidigare. Göran Elfving kommer att fokusera bland annat på detta:

  • Redovisningsprinciper – det finns många olika varianter. Skattelagstiftningen sätter ett visst ramverk, bokföringslagen ett annat, vi har även maxningsprincipen där man ska matcha intäkter mot kostnader, väsentlighetsprincipen är en annan. All lagstiftning bygger på dessa och andra principer som Göran går igenom.
  • Hur man ska värdera fibernätet som en anläggningstillgång på bästa sätt.
  • Avskrivningen ska redovisas på vissa sätt beroende på vilka val föreningen gjort inledningsvis.
  • Även avtal och stadgar reglerar föreningens affärsmodell. Detta kan sedan exempelvis styra hur föreningen betalar moms. Styrelsearvoden måste betalas efter viss praxis för att slippa registreras som arbetsgivare.
  • Utträde ur föreningen – tips på hur det kan hanteras så att inte skulder uppstår för föreningen.

Talare

Fiberekonomi – Göran Elfving

Göran är ekonom i grunden och har jobbat som ekonomichef i ett antal medelstora bolag i Västra Götaland. Han har god kunskap om redovisning, moms och skatter. Göran har även jobbat på PWC med kravställning, upphandling och driftsättning av affärssystem, samt verksam som konsult inom ekonomistyrning för tillverkande företag. 2014 grundade han Fiberekonomi som är helt fokuserad på administrativa lösningar för bredbandsföreningar i Sverige. Fiberekonomis mission är att hjälpa bredbandsföreningar att fortsatt behålla sina nät med hjälp av deras kompetens och administrativa tjänster.

Mer information och anmälningslänk finns på vår samlingssida för webbinarierna.

Scroll to Top