Medlemsinformation

Bra länkar

Självskattningsverktyget

Som medlem i Byanätsforum har du tillgång till ett självskattningsverktyg som bygger på Robust fiber. Verktyget bör användas av nätägare som byggt klart sina nät och nu är i förvaltningsfas, tanken är att en självskattning görs vart sjätte år för att säkerställa kvalitén i nätet. Det består av en anvisning och en Excelbok där man fyller i skattningen på varje krav samt ser totalpoängen. Kraven är hämtade från Robust fiber så en förutsättning för att kunna göra en skattning är att man känner till robust fibers struktur och hur man kan hitta vad de olika kraven innebär.

Den mall för förvaltningsplaner som Byanätsforum sedan länge tillhandahåller har också uppdaterats med information om självskattning. Den hittar du på sidan Mallar.

Verktyget finns tillgängligt för alla medlemmar i kategorin Bredbandsföreningar – skicka e-post till kansliet@byanatsforum.se så får du de två dokumenten i retur.

Skickade medlemsbrev

 

 

Prenumerera på Byanätsforums medlemsbrev

Vårt medlemsbrev skickas ut ett par gånger per år och innehåller information och inbjudningar speciellt för medlemmar.

Hidden

Nästa steg: synkronisera en utökning för e-post

För största nytta av ditt formulär föreslår vi att du synkroniserar det via en utökning för e-post. Läs mer om våra alternativ för e-posttillägg på följande sida: (https://www.gravityforms.com/the-8-best-email-plugins-for-wordpress-in-2020). Obs! Ta bort detta tips innan du publicerar formuläret.
Namn(Obligatoriskt)
E-post(Obligatoriskt)
Integritet(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Rulla till toppen