Våra handledare till styrelseutbildningen

Anders Levenskog

Anders Levenskog, Grästorp kommun

I vilket geografiskt område du kan tänka dig att hålla utbildningar:
Någon timmes resa från bostaden

Varför tycker du att man borde gå just denna styrelseutbildning:
Vi hade mycket kontakt med andra föreningar när vi startade upp och man kan lära sig av andras framgångar och misstag. Men efter den entusiastiska byggfasen kommer man in i en mer vardaglig förvaltning. Då kommer en del personer att försvinna ur styrelsen eller bli mindre aktiva.  Desto viktigare då att de som vill ta ansvar framöver får både lite input och kan träffa representanter från andra föreningar för att byta erfarenheter.

Åsa Dahlström

Åsa Dahlström, Älmhults kommun

Mitt namn är Åsa Dahlström och jag har sen 2012 ett styrelseuppdrag som kassör i Hallaryd Fiber ek för, från början var det fyra föreningar inom Hallaryds församling som fusionerades hösten 2022.

I vilket geografiskt område du kan tänka dig att hålla utbildningar:
Jag bor i Älmhults kommun i södra Småland och jag är inledningsvis mest intresserad av att köra utbildningen digitalt då jag fortfarande sitter i rullstol efter en olycka för tre år sen och det går tyvärr trögt med att få rehabilitering.  Men när jag kan gå igen kan jag tänka mig att arbeta i södra Halland, södra Kronoberg och norra Skåne, eventuellt också i västra Blekinge.

Varför tycker du att man borde gå just denna styrelseutbildning:
Den här utbildningen är bra för att det skiljer sig lite ifrån andra föreningsverksamheter som man kanske har sin erfarenhet ifrån. En ekonomisk förening är mer ett företag och har lite mer reglerad verksamhet än en ideell förening som inte är lika styrd. Så även de som har erfarenhet av föreningsarbete kan behöva komplettera sina kunskaper för att driva sin fiberförening så effektivt som möjligt. Särskilt de föreningar som vill ha kontroll över sin verksamhet och vill ha hjälp med att se vad de kan behöva utveckla sin kompetens inom. Det kan ju också var helt "gröna" medlemmar som fått styrelseuppdrag och som då också kan behöva ha lite tips och grundläggande kunskaper inom  t ex styrelsearbete och mötesteknik.

Britt-Louise

Britt-Louise Berndtsson, Urshult i Tingsryd kommun

Jag är vice ordförande och kassör numera efter att ha varit ordförande länge i ett byanät om 7,5 mil fiber och ca 3 mil samförlagt elnät, som annars inte skulle ha blivit säkrat och nedgrävt. 179 medlemmar och ett 40-tal kunder utöver det.

I vilket geografiskt område du kan tänka dig att hålla utbildningar:
Kronoberg, Blekinge

Varför tycker du att man borde gå just denna styrelseutbildning:
Antingen är man i uppbyggnadsskede eller i förvaltningsskede av byanätet. Oavsett behöver man någon att bolla med om vilka lösningar som finns, vilka erfarenheter andra gjort och vad framtiden kräver av oss. Bygga nytt eller förvalta är helt olika saker, men grundkunskapen om vad som krävs av ett modernt och i längden HÅLLBART byanät behövs i båda fallen.

Rulla till toppen