Kommun och invånare i nära samarbete.

2006 bildades KrsNet i finska Kristinestad cirka 10 mil söder om Vasa. Några år tidigare hade de varit och besökt Tavelsjö Byanät strax norr om Umeå och blivit inspirerade till att dra igång sin verksamhet. KrsNet är ett andelslag, det vill säga samma som en ekonomisk förening och därmed mycket lika våra svenska bredbandsföreningar som driver byanät.

KrsNet verkar inom Kristinestads kommun och har närmare 900 anslutningar både i tätort och på landsbygden. Det är ett renodlat öppet fibernät vilket betyder att nätet är tillgängligt för marknadens tjänsteleverantörer som vill erbjuda sina tjänster (Internet, IPTV, telefoni osv) i nätet.

Med andra ord, KrsNet äger fibernätet och står för själva uppkopplingen men tjänsterna tillhandahålls av tjänsteleverantörerna.

Det var 30 av Kristinestads invånare som gick samman och grundade KrsNet efter att ha kallat till möten för att stämma av intresse hos övriga invånare. Intresseanmälan lämnades först in från invånarna så att gruppen kunde se ungefär hur många som skulle kunna vara intresserade och därefter kunde de räkna ut vad anslutningsavgiften skulle landa på och begära in bindande avtal. Kristinestads kommun var även aktiva och stöttade gruppen som skulle bilda KrsNet och idag är kommunen en av andelsägarna i föreningen tillsammans med invånarna.

Flera utbyggnadsetapper

I första fasen byggdes ett stamnät upp med 15 aktiva noder och 140 km fiberledning. 450 hushåll och kommunens skolor tillhörde de först anslutna och därefter har nätet utvidgats i olika etapper.

– Vi fick stöd från EU, stat och kommun för att bygga stamnätet och sedan fick hushållen själva stå för anslutningskostnaden som varierade mellan 1 700 till 3 000 Euro i olika kommundelar. I senare utbyggnadsetapper erbjöds samtliga hushåll en fast anslutningsavgift på 2 500 Euro, säger Ulf Grindgärds som är ordförande för andelsföreningen KrsNet.

I dagsläget har 90 procent av kommunens invånare möjlighet att ansluta sig till KrsNets fibernät.

Läs mer om KrsNet på deras webbplats: https://www.krsnet.fi/sv

KrsNet är anslutna till den finska föreningen Finlands Regionnät rf: https://www.seutuverkot.fi/

Rulla till toppen