Uppkopplat – Larv Längjum Fiber.

Vara kommun hade delat in landsbygden i 10 områden där fiberföreningar avsågs att bildas av de boende, sedan skulle kommunen äga stamnätet som föreningarna hjälpte till att bygga medan föreningarna bara skulle äga sina områdesnät. Föreningarna fick inte upphandla egen entreprenör till sitt egna fibernät utan det skulle skötas av kommunen. Trots en avgift till kommunen på 1 875 kr per anslutning fick föreningarna inte vara delägare till stamnätet.

Vår förening kände en tveksamhet till detta och beslutade att bygga och äga ett eget komplett nät med stamledningar och en central nod, genom en enkel offentlig upphandling enligt LOU för att få tillgång till bidrag från Länsstyrelsen och PTS. Några föreningar tog efter och gjorde på liknande sätt.

Följde elpraxis

Standarden Robust Fiber fanns ej vid tillfället, men vi följde praxis vad gäller annan ledningsläggning för till exempel elledning avseende djup och förläggning. Vi använde kraftigare skåp och väl tilltaget fibernät för att ha överkapacitet för framtida utbyggnad. Något som visat sig lyckat då efteranslutningar genomförts. Noden är en separat byggnad som köptes begagnad från en teleoperatör och lämplig för uppgiften.

Avtalet med entreprenören var ett ABT06 avtal med fasta á-priser på alla ingående komponenter och arbetsmoment vilket gav en flexibilitet under byggnationen. Entreprenören hade också ansvar för sina underleverantör hela garantitiden på vårt föreningsnät under fem år från övertagande.

Byggnadstiden tog lite längre tid än beräknat beroende på att områden i anslutning till föreningens ursprungliga område önskade ansluta sig till vår förening istället för den förening som egentligen var avsett för det området.

Saknade Robust Fiber-standarden

Länsstyrelsen, Jordbruksverket, PTS och besök av revisorer från EU i Bryssel, har utan anmärkning godkänt Larv Längjum Fibers upphandlingsprocess, genomförandet av byggprocessen och föreningens slutredovisning av projektet.

Eftersom föreningen valde att bygga och äga ett eget komplett nät där vi har full insyn i alla val av lösningar, separat nod, kopplingsskåp etc, borgar det för goda framtida förutsättningar.

Hade vi haft tillgång till Robust Fiber-standarden vid byggnation hade det underlättat då vi hade haft en klar referens vid upphandling såväl som vid byggnation.

Alf Bonander
ordf (2012-2019) Larv Längjum Fiber

Rulla till toppen