Olika designregler gör att man installerar på olika sätt, dosa utanpå husvägg eller i hushållet. Det är ju alltid fråga om passiv utrustning, som är stödberättigad, men är den det om man sätter den inne i huset?

Dosan är passiv utrustning och är stödberättigad oavsett om den sitter inne i huset eller utanpå. Inkoppling av fiber i dosan är däremot kopplat till den aktiva utrustningen och är inte stödberättigad.

Rulla till toppen