Finns det en central marknadsanalys som beskriver var det kommer byggas ut kommersiellt och vilka områden som är berättigade att söka bredbandsstöd?

Jordbruksverket har låtit PTS sammanställa en marknadsanalys för hela riket. Analysen visar att de kommersiella förutsättningarna är sämst på ren landsbygd (utanför tätorter). Dessa områden är därför berättigade till stöd.

Hela marknadsanalysen finns på:
http://www.jordbruksverket.se/…/Marknadsanalys+bredbandsutb…

Rulla till toppen