Vad kan jag läsa det regelverk som styr bredbandsstödet (förordningen och föreskriften för landsbygdsprogrammet)?

Förordningen finns att läsa på Riksdagens hemsidahttp://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2015212-om-statl_sfs-2015-212/?bet=2015:212

Föreskriften som styr bredbandsstöden finns att läsa på Jordbruksverkets hemsida.

http://www.jordbruksverket.se/download/18.1098e1ba1519f80c5965ade/1450085285072/F%C3%B6reskrift%2C+2015-050.pdf

Rulla till toppen