Kan stödet gå till tätort om marknaden inte är intresserade i det offentliga samrådet?

Stödet till bredbandsutbyggnad kan enbart ges till utbyggnad av bredband (passiv utrustning) utanför tätort där det inte finns någon kommersiell aktör som vill bygga. Se villkoren på http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/bredband/villkorforbredbandsstodet.4.44141f7315158c431c5b9202.html Det betyder att du söker stöd enbart för det området som uppfyller dessa krav, det betyder inte att det inte får ingå tätort i ditt projekt som du söker stöd för. Det hindrar ju inte att din förening även bygger i en tätort. Om så är fallet är det viktigt att entreprenören antingen skickar separata fakturor för tätort och stödberättigad landsbygd eller tydligt särredovisar detta på fakturorna.  Det är också viktigt att hålla isär ”delprojekten” i bokföringen.

Rulla till toppen