Kostnad för ledningsrätt

Är kostnaden för ledningsrätt stödberättigad?

Ja, utgifter för att ta ut ledningsrätt ger rätt till stöd. Ledningsrätt är en rättighet som liknar ett servitut och är ett sätt att säkra rätten att ha en ledning över en eller flera fastigheter. Du ansöker om ledningsrätt hos Lantmäteriet alternativt hos din kommunala Lantmäterimyndighet där det finns en sådan. Mer information om ledningsrätt och andra frågor om bredband och markåtkomst finns på Lantmäteriets hemsida, se länkarna till höger.

Rulla till toppen