Upphandling av KO för ny del av nätet

Vi har ett befintligt nät i vilket vi har en KO. Nu ska vi bygga till vårt nät. Kan vi använda samma KO eller måste en ny konkurrensutsättning göras med risken att vi sitter med två olika avtal för föreningens medlemmar.

Svar: Konkurrensutsättning måste ske för de nya anslutningarna. Det kravet går inte att frångå om man vill söka stöd.

Rulla till toppen