Hur beräknas projektets storlek

Vårt projekt täcker såväl landsbygd som hushållen i tätort även om vi inte söker stöd för de som är i tätorten. Kan vi trots detta räkna in tätorten. I SJV:s föreskrift och på hemsidan pratas bara om projektets antal hushåll. Om då projektet är större än ”stödprojektdelen” hur räknar man då?

Stödet till bredbandsutbyggnad kan enbart ges till utbyggnad av bredband (passiv utrustning) utanför tätort där det inte finns någon kommersiell aktör som vill bygga. Se villkoren på:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/bredband/villkorforbredbandsstodet.4.44141f7315158c431c5b9202.html

Det betyder att du söker stöd enbart för det området som uppfyller dessa krav, det betyder inte att det inte får ingå tätort i ditt projekt som du söker stöd för. Det hindrar ju inte att din förening även bygger i en tätort. Om så är fallet är det viktigt att entreprenören antingen skickar separata fakturor för tätort och stödberättigad landsbygd eller tydligt särredovisar detta på fakturorna.  Det är också viktigt att hålla isär ”delprojekten” i bokföringen.

Rulla till toppen