Hur bör styrelsen agera om en medlem avlider?

Styrelsen bör informera dödsboet om den insats/andel medlemmen hade i föreningen. Att den som ärver andelen och kommer att äga fastigheten har rätt att efter ansökan bli medlem i den avlidnes ställe. Om arvtagare avser sälja fastigheten kan styrelsen då informera om att andelen kan överlåtas till ny fastighetsägare, eller att insats återbetalas till arvtagare och ny fastighetsägare senare ansöker om medlemskap och betalar en egen insats.

Mer info gällande bodelning, arv och testamente finns i kap 4. 4§, EFL

Rulla till toppen