Det är svårt att hitta kandidater till styrelsen, kan en ekonomisk förening vara utan styrelse?

Nej, en förening kan inte vara utan styrelse. Lagen kräver att det är minst tre ledamöter (stadgarna kan kräva mer). Om föreningen inte har utsett och registrerat en behörig styrelse ska Bolagsverket tvångslikvidera föreningen. Se 17 kap. 11 §, EFL

Rulla till toppen