Vad är gottgörelse i ekonomisk förening?

Eftersom att en ekonomisk förening i sig inte har något eget vinstintresse, utan oftast drivs till ett självkostnadspris, finns möjligheten att besluta om återbäring. Om föreningen går med vinst beror det således förmodligen på att medlemmarna betalt lite för mycket i avgifter. Föreningen kan då kompensera medlemmarna genom att de får tillbaks en del av vad de betalat. En sådan gottgörelse görs alltid i förhållande till medlems handel med föreningen. Gottgörelsen ska grundas på verksamhetens resultat fast utan att ha räknats in i det redovisade årsresultatet. Mer om gottgörelse finns i 14 kap. EFL.

Skatteverket beskriver gottgörelsen såhär: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.15/329573.html#h-Vad-ar-gottgorelse

Rulla till toppen