Vad är Robust fiber?

Robust fiber är anvisningar och rekommendationer som företrädare för branschen och myndigheter tillsammans tagit fram och som beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger, dokumenterar och besiktar fibernät. Byanätsforum rekommenderar alla byanät att följa dessa riktlinjer. Läs mer om Robust fiber och anvisningarna här: https://robustfiber.se/

Rulla till toppen