Hälften av landsbygdsborna har bredband.

Idag presenterade Post- och Telestyrelsen sin årliga bredbandskartläggning. Den visar att landsbygderna fortfarande ligger långt efter tätorterna.
– Bredbandsstrategins mål säger att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s senast detta år och det kommer inte att nås, säger Anna Johansson på Byanätsforums kansli.

Det här blev resultatet av Post- och Telestyrelsens undersökning från hösten 2019 som presenterades idag den 27 mars 2020.

Tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s
(förra året i parentes)

  • Utanför tätort: 48,07 % (40,61) för hushåll och 54,72 % (45,56) för arbetsställen.
  • Tätort: 88,82 % (86,51) för hushåll och 86,48 % (83,41) för arbetsställen.
  • Totalt i hela landet: 85,13 % (82,24) för hushåll och 79,92 % (75,55) för arbetsställen vilket blir 84 % (80,5) totalt för både hushåll och arbetsställen.

Landsbygderna ligger alltså efter tätorterna men knappar så sakteliga närmare. Den nationella bredbandsstrategins mål säger att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s senast år 2020 och till 2025 ska 98 procent ha tillgång till 1 Gbit/s eller att det finns i dess absoluta närhet (1,9 procent ska ha 100 Mbit/s och 0,1 procent ska ha 30 Mbit/s).

Utbyggnadstakten bromsas in

Kartläggningen visar att 84 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband som medger hastigheter om minst 100 Mbit/s 2019. Det är en ökning med 3,5 procentenheter från samma tidpunkt året innan. Det innebär en lägre ökningstakt än mellan 2017 och 2018, vilket kan förklaras med att utbyggnaden nu sker i allt mer glest befolkade områden.

– Det byggs ju längre ut på landsbygden, på mer otillgängliga platser. Så det blir dyrare och dyrare att bygga ut. Så det är naturligt på ett sätt, säger Jens Ingman, marknadsanalytiker på Post- och Telestyrelsen i en intervju till TT.

Läs hela Post- och Telestyrelsens pressmeddelande

Rulla till toppen