God Jul och Gott Nytt År.

Vi på Byanätsforums kansli vill önska alla medlemmar och alla andra vi arbetat med under året trevliga, avkopplande och uppkopplade helger. Trots prövosamma tider har vi visat att när våra tjänster behövs som mest levererar vi vad vi lovat till hushåll, företag och offentliga lokaler.

Enligt Internetstiftelsens årliga undersökning ”Svenskarna och internet” som presenterades den 15 december så har andelen som arbetar hemifrån på heltid mer än tiofaldigats under pandemin. Hälften av dem som distansarbetar hade ingen tidigare erfarenhet av hemarbete. De allra flesta – 8 av 10 – tycker också att hemarbetet har fungerat bra. Dessutom vill de flesta även fortsätta jobba hemifrån efter pandemin, åtminstone en del av sin arbetstid.

Detta kommer att fortsatt ställa krav på landets bredbandsföreningar att leverera stabila internetförbindelser till medlemmar och kunder. Byanätsforum har under året växlat upp arbetet med frågor kring robusthet, teknisk dokumentation och god förvaltning av näten vilka är viktiga frågor som alla medlemmar i Byanätsforum behöver stärka sina rutiner kring.

Som nämnts tidigare går Byanätsforum nu in i en ny spännande fas där vi ska bilda en nationell förening av Byanätsforum. Syftet är att ännu tydligare bli en branschorganisation för alla lokalt ägda bredbandsnät och att öka medlemmarnas deltagande bland annat genom att ha en styrelse med representanter från olika bredbandsföreningar. Just nu håller kansliet på att färdigställa förslag på stadgar, verksamhetsplan och liknande frågor. Så håll utkik i början på nästa år då föreningen kommer att bildas och ni kommer att bli inbjudna till att bli medlemmar.

På kansliet finns Cecilia Reje från LRF, Johan Larsson från Coompanion samt Anna Johansson och Thomas S. Nilsson från Hela Sverige ska leva som önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Rulla till toppen