Byanätsforum tecknar avtal med Hawkeye Computing.

iNSIDE är ett system för teknisk dokumentation av fibernät utvecklat av svenska Hawkeye Computing. Byanätsforum har nu tecknat ett ramavtal med syfte att utveckla iNSIDE och ge förmånliga villkor för medlemsföreningarna.
– Detta är ett steg vi tar för att stärka kvalitén på de föreningsägda byanäten, säger Thomas S. Nilsson som är ledare för Byanätsforum.

Byanätsforum fick för drygt ett år sedan ta över en checklista från Bredbandsforum som ska ligga till grund för att ta fram förvaltningsplaner för byanäten. Uppdraget var att förvalta och utveckla den checklistan. Planerna kom ganska snart in på att digitalisera den på ett användarvänligt sätt. Samtidigt framkom det i samtal med olika medlemsföreningar att flera föreningar tyvärr har undermålig teknisk dokumentation av näten och Byanätsforums kansli ville se om det var möjligt att anpassa ett befintligt dokumentationssystem så att checklistans funktioner, där det är möjligt, förs samman med det systemet.

Efter att ha genomfört en upphandlingsprocess där Hawkeye Computing erbjöd den sammantaget bästa lösningen har Byanätsforum nu tecknat ett samarbetsavtal som går ut på att Hawkeye Computing ska digitalisera checklistan, på sikt bygga in funktioner från checklistan till iNSIDE och redan idag ge Byanätsforums medlemsföreningar ett rabatterat pris för att ta del av systemet.

Stärker byanäten

I väntan på att Byanätsforum ska bilda en egen nationell förening vilket det inte är idag skriver Riksorganisationen Hela Sverige ska leva under avtalet. De är en av samarbetsorganisationerna bakom Byanätsforum och Terese Bengard är dess verksamhetschef.

– Det känns bra att uppfylla Bredbandsforums önskan att utveckla checklistan och samtidigt ge medlemsföreningarna i Byanätsforum ett viktigt stöd i nätdokumentationen, säger Terese.

Vid beställning av iNSIDE via Byanätsforums ramavtal erhåller medlemsföreningen bland annat:

  • iNSIDE-systemets moduler inklusive checklistans funktioner, inklusive drift, till starkt reducerat pris.
  • IT-stöd i realtid för olika roller med access till nätinformation dygnet runt alla dagar.
  • Att roller på begäran, automatiskt kan generera aktuella utskarvningsplaner, panelkort med mera.

Serie med webbinarier

Byanätsforum kommer tillsammans med Hawkeye Computing att arrangera en serie webbinarier med start den 28 januari klockan 17:00-ca 18:30. Så här ser planen för webbinarierna ut där deltagarna kommer att få lära sig mer om iNSIDE:

  • 28 januari – Övergripande genomgång av iNSIDE-systemet.
  • 25 mars – Introduktion, inläggning av data över nät som redan är byggda.
  • 27 maj – Introduktion, planerings- och marknadsrollens användning av systemet.
  • 26 augusti – Introduktion, projekteringsrollens användning av systemet.
  • 28 oktober – Introduktion, utförande-, drift-, och övervakningsrollens användning av systemet.

Klicka här för att anmäla intresse att få mer information om iNSIDE.

Scroll to Top