Digital tillgänglighet i byanäten.

Allt mer av samhällets service blir digitaliserat. När det handlar om samhällsviktiga tjänster såsom äldreomsorg, funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård eller elmätning med mera är byanäten en möjliggörare för att de tjänsterna ska kunna erbjudas alla invånare i hela Sverige.
– Vi bedömer digital tillgänglighet som att alla ska ha tillgång till digitaliseringens möjligheter oavsett vem du är eller var du bor, säger Andreas Richter, Post- och telestyrelsen.

Första januari i år började lagen om tillgänglighet till digital offentlig service att gälla. Det är Sveriges tillämpning av EU:s webbtillgänglighetsdirektiv. Syftet med direktivet är att förbättra tillgängligheten i offentliga aktörers webbplatser och appar, främst för personer med funktionsnedsättning. Lagen omfattar inte bara publika webbplatser och appar, utan också intranät, extranät och dokument som exempelvis pdf-filer. Från sommaren 2021 ska alla appar och webbplatser som offentlig sektor ger ut vara tillgängliga för alla med exempelvis funktionsnedsättningar. Detta är inget som sätter upp hinder för byanäten utan snarare tvärtom.

– När det gäller byanäten och kopplingen till den nya lagen så kommer det att bli en möjliggörare så att äldre eller folk med funktionsnedsättning även ska kunna bli intresserade av bredbandstjänster. Om det finns motstånd hos de målgrupperna kan det göra dem mer intresserade av att skaffa en bredbandsuppkoppling, säger Andreas Richter som är enhetschef för enheten för digital delaktighet på PTS.

Ingen anpassning just nu

Som det ser ut i dagsläget behöver alltså inte byanäten anpassa sig efter den nya lagen men år 2025 börjar en snarlik lag gälla. Den omfattar kommersiella produkter och tjänster som då ska vara fullt tillgängliga för alla.

– När man ringer mellan smartphones till exempel ska man under pågående samtal kunna skriva text till varandra och där kan infrastrukturen behöva förändras. Det har varit problem med hushållens routrar tidigare, men det är troligt att problemen hinner åtgärdas av operatörerna i god tid, menar Andreas Richter.

Bättre för alla

– Lagarna gör att det ska bli möjligt för många fler än idag att ta del av digitaliseringens möjligheter. Men om alla ska kunna vara delaktiga när samhället digitaliseras behövs också stimulans för de som har låg kunskap om digitala lösningar. Det görs en del redan idag, exempelvis stödjer biblioteken många individer och studieförbund samt ideella organisationer anordnar kurser. Även byalag skulle kunna vara en sådan part som anordnar utbildningar. Det pågår en del initiativ runt om i landet. PTS har delat ut stöd till sju projekt hittills och har planer på att ge ut mer stöd under kommande år för att öka den digitala kompetensen, säger Andreas Richter.

I regel överlappar tillgänglighet för folk med funktionsnedsättning och allmän tillgänglighet varandra. Gör du något för att öka tillgänglighet för en grupp ökar det för det mesta tillgängligheten för alla. Till exempel kan de behov en person med ADHD har motsvara de behov alla har i en stressig situation. Man öppnar upp och ger nytta för alla. Anpassar man exempelvis webben så att en blind person ska kunna surfa ger det oftast i sig bättre sökträffar i sökmotorer eftersom webben då blir bättre strukturerad.

Rulla till toppen