Bygg vidare i grannbyn.

Ett sätt att utveckla föreningens verksamhet är att föreningen beslutar sig för att även bygga i grannbyn. På så sätt får man samtidigt ett bredare kundunderlag och med det blir det lättare att förhandla med tjänsteleverantörer.
– En förening blir bara starkare av att få fler medlemmar, säger Sören Åkerblom som är kassör i Vall-Hogrän-Mästerby & Träkumla Fiber.

Sören Åkerblom
Sören Åkerblom

Efter att fått stöd från LRF inledde socknarna Vall och Hogrän samarbete med grannsocknen Mästerby på Gotland för att bygga ett gemensamt byanät. Samtidigt som bygget drog igång var bredbandskoordinatorn Anne Ståhl-Mousa igång och försökte få en annan av grannsocknarna Träkumla att bilda en egen förening. Det är en lite större socken och det föll sig naturligt att uppmuntra dem till att bilda en egen förening. Men det var svårt att skapa engagemang i bygden för att bilda styrelse och engagera sig och då kom tanken att Vall, Hogrän och Mästerby som började bli klara med sitt byanät även skulle kunna bygga i Träkumla.

– Vi inom Vall-Hogrän-Mästerby hade fått en bra inblick i kostnader och liknande och vi såg att vi skulle kunna klara det för en lägre avgift än vad gruppen i Träkumla först hade räknat ut. Vi lade fram det på en stämma som att det skulle gagna oss att bli större och vi gick från 300 hushåll till ytterligare 100. Vi hade fakturan från vårt projekt som nu var klart så vi kunde begära in offerter på samma prisbild. Det blev även så att ytterligare några hushåll som fanns på vägen mot Träkumla kunde kopplas på när vi kom in i bilden. Det blev närmare 100 procent anslutningsgrad i den socknen, berättar Sören Åkerblom.

Underdimensionerade i början

– Efter en föreningsstämma ändrade vi namn till Vall-Hogrän-Mästerby & Träkumla Fiber Ekonomisk Förening och idag har vi gått in i ytterligare socknar och har numera fiber i åtta olika socknar. Vi har även lärt oss av en del misstag och det är bland annat att vi underdimensionerade utrustningen i början för att hålla nere kostnaderna. När sedan fler hushåll anslöts blev exempelvis en del skåp för små och det började bli svårt att få plats med all fiber, säger föreningens ordförande Tage Appelqvist.

Kjell Tallberg, Södra Fräkne Fiberförening
Kjell Tallberg

Kjell Tallberg är ordförande för Södra Fräkne Fiberförening vars nät sträcker sig från Ljungskile ner till Stenungsund. Han berättar att de har en styrelse av entreprenörer som gärna ville bygga vidare till andra grannbyar. Ju fler byar som de byggde i desto bättre koll fick de på kostnader och tillvägagångssätt.

– Vissa hushåll funderade på ifall det skulle bli förseningar i och med att vi valde att bygga vidare i andra byar men vi har hela tiden arbetat efter den ordning som hushållen anslöt sig till föreningen och det har funkat bra. Jag tror att en liten fiberförening får svårare att hitta kompetent folk till styrelsen. Vi vill bli så stora som möjligt för att garantera föreningens överlevnad på sikt. Från början hade vi runt 350 medlemmar som inriktning men nu räknar vi med att komma upp i över 1 400, säger Kjell.

Satsa på styrelsen

Nu när arbetet mer går in i en förvaltningsfas kommer styrelsens sammansättning ses över eftersom Kjell Tallberg menar att det behövs en annan typ av personer att förvalta en att bygga. Framöver kommer även styrelsen att bli arvoderad vilket den inte varit hittills. Att ägandet bevaras i bygden på lång sikt tror han också är viktigt.

– Tittar man för vår del vore det sämsta att föreningen säljs till en stor köpare. Den som köper en förening vill ju ha tillbaka sina pengar och på sikt gå med vinst. Och det är ju vi medlemmar som då blir lidande. Vi har varit uppvaktade av alla stora spelare hittills.

– Ska jag skicka med ett tips till föreningar som växer så är det att satsa extra på kommunikationen. Det bästa är att utse en kommunikationsansvarig från dag ett. Vi har en budget på 60 miljoner. Det är som ett hyggligt företag och det bör även drivas som ett sådant. Ett företag skulle ju givetvis ha en kommunikationsansvarig från dag ett, säger Kjell Tallberg.

Rulla till toppen