Byanätsforums rådgivare väntar på dina frågor.

Medlemsföreningar i Byanätsforum har möjlighet att få stöd och rådgivning utan att det kostar föreningen något. Skredsviks fiber är en av de föreningar som tagit del av detta.
– Vi kan absolut rekommendera andra att ta del av Byanätsforums och Coompanions rådgivning, säger Robert Karlsson, ordförande för Skredsviks Fiber.

Tidigare i år kontaktade Robert Karlsson Byanätforums kansli för att få vägledning i en fråga som rör ett avtal med deras kommunikationsoperatör.

– Föreningens fibernät hade då varit i drift i drygt fyra år, berättar Robert. Eftersom kontraktet med kommunikationsoperatören löper på fem år plus ett optionsår hade vi nu börjat fundera på hur vi skulle gå tillväga i nästa steg.

Frågan till Byanätsforum var:

Behöver vi göra en ny konkurrensutsättning på samma sätt som tidigare, eller kan vi driva föreningen mer som ett företag och begära in offerter av olika leverantörer?

Nyutbildade rådgivare

Byanätsforums kansli har hjälp av ett tiotal rådgivare som finns hos Coompanion runt om i landet. En av dessa är Camilla Olsson, Coompanion i Fyrbodal. Hon har arbetat med rådgivning för bredbandsföreningar i många år och är även en av deltagarna i Byanätsforums rådgivarutbildning där rådgivare runt om i landet utbildas för att bli specialister på bredbandsföreningar. Camilla kontaktade Robert Karlsson för att hjälpa dem.

– Ofta kan vi ge föreningarna hjälp direkt, men ibland behöver frågorna tas vidare till olika myndigheter, förklarar Camilla.

Monica Ek-Remmerth
Monica Ek-Remmerth

Denna gång handlade frågan specifikt om bredbandsstödet och Camilla tog hjälp av Monica Ek‑Remmerth på Länsstyrelsen i Västra Götaland för att finna svar på frågan. Sammanfattningsvis blev svaret i Skredsviks Fibers fall att när deras första konkurrensutsatta avtal om tjänster i nätet går ut, är de fria att teckna nya avtal även utan konkurrensutsättning på nationell databas för upphandling och enbart kunna ta in offerter om de vill.

Snabb hjälp

Vill din förening ha ett mer utförligt svar på den här frågan och vad som gäller i ert fall?
Eller har ni en annan fråga? Kontakta Byanätsforum så får ni hjälp vidare.

– Det är jättebra att det finns ett rikstäckande forum för fiberfrågor med mera. Fiberföreningarna är ju i olika faser, en del i projektering, byggfasen, några är i full drift och några är mitt uppe i förnyande av kontrakt eller begär nya offerter. Beroende på Sveriges geografi så kan det vara olika förutsättning från norr till söder och det kan vara bra att dela varandras erfarenheter. Vi i Skredsviks Fiber hoppas att andra föreningar nätverkar och samverkar. Tillsammans är vi starka, utropar Robert.

– Vi fick ett mycket trevligt bemötande och en förståelse för vår fråga. Snabbt svar och bra återkoppling med uppföljning. Det finns också ett intresse för vad vi på landsbygden åstadkommit, vilket är ett komplett kommunikationsnät. Efter samtal med Coompanions rådgivare Camilla Olsson har tips och idéer väckts om utveckling framåt, säger Robert.

Om Skredsviks fiber:

 • Första möte i bygdegården i oktober 2011
 • Första anslutna fastigheten i november 2014
 • Idag, slutet av mars 2019 så har föreningen drygt 350 kilometer kanalisation och fiber nedgrävt/plöjt.
 • De har idag drygt 800 medlemmar varav
  • 737 med gruppavtal
  • 111 med öppen anslutning varav 78st med aktiv tjänst
  • 18 st företag
 • Skredsviks fiber växer kontinuerligt, förfrågningar om nyanslutningar fortsätter

Kontakta Byanätsforums helpdesk för att komma i kontakt med rådgivare:

Tel: 010-479 77 42
E-post: byanatsforum@helasverige.se

Rulla till toppen