Månad: januari 2020

Förslag till nytt bredbandsstöd överlämnat.

Idag överlämnade Post- och telestyrelsens generaldirektör Dan Sjöblom myndighetens förslag till nytt bredbandsstöd. Mottagare var digitaliseringsminister Anders Ygeman. – Nu när vi läst igenom förslaget lite snabbt verkar det tyvärr som att det blir svårt för nya föreningar att bildas med hjälp av det nya stödet, säger Tommy Nilsson på Byanätsforums kansli.

Scroll to Top