Ny upplaga av Fiberhandboken.

Nu finns Fiberhandboken 2.2 – Handbok för Fibernätsföreningar att läsa.
Detta är den sjunde upplagan av handboken som är utformad för att vara ett stöd för fibernätsföreningar som har formen ekonomisk förening.

Handboken tar upp vad som är viktigt att tänka på i föreningen och innehåller både beskrivande texter och bilagor med exempel på hur olika dokument kan se ut. Nytt i denna upplaga är bland annat att stadgarna är anpassade till Lagen om ekonomiska föreningar. Det finns även en ny bilaga som visar på ett exempel på en arbetsordning för styrelser.

Författare är Magnus Andersson från Coompanion och Föreningsjuristen och som även arbetar på Byanätsforums kansli.
– Handboken är inget facit. Den är ett levande dokument som ändras efter nya förutsättningar och kunskaper, säger Magnus Andersson.

Den första upplagan skapades 2012 i samarbete med Coompanion och har sedan utvecklats och omarbetats med hjälp av föreningar, organisationer och myndigheter.
Denna upplaga är framtagen i ett samarbete mellan Byanätsforum och Fibersamverkan.

Du hittar Fiberhandboken 2.2 på https://www.byanatsforum.se/mallar

Rulla till toppen