Byanätsforum samlar landets byanät till konferens.

Den 10 oktober arrangerar Byanätsforum tillsammans med landets regionala bredbandskoordinatorer en konferens med regionala träffar som knyts samman med videolänk.
– Det jag tycker är mest spännande med det här upplägget är att det blir en kombination av lokalt, regionalt och nationellt, säger Tommy Nilsson från Byanätsforums kansli.

Byanätsforum kommer den 10 oktober 2019 arrangera en nationell konferens och mötesplats där alla bredbandsföreningar i landet bjuds in att delta i regionala samlingar som alla knyts samman via videolänk. Utöver representanter från bredbandsföreningarna kommer även andra intresserade att bjudas in såsom tjänstemän och politiker. Konferensen sker i samarbete mellan landets regionala bredbandskoordinatorer samt riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF.

Inledningstalare är digitaliseringsminister Anders Ygeman och därefter blir det information och rådgivning i ämnen som är viktiga för bredbandsföreningar som driver byanät. Den nationella delen avrundas sedan av författaren och inspiratören Teo Härén.

Regionalt program

I anslutning till den nationella direktsändningen kommer det i de flesta fallen att arrangeras lokala samtal om bredbandsutbyggnaden i just er region. Deltagarna kommer även ha möjlighet att ställa frågor och vara aktiva via det digitala verktyget mentimeter.

Du anmäler dig direkt till respektive region. Det nationella programmet börjar 18:00 och håller på fram till ca 19:30. Men de flesta regionerna kommer som sagt även att ha ett lokalt program i anslutning till det nationella så se till att du kollar upp vilken start- och sluttid som gäller för dig i din region.

Mer information och anmälan

https://www.byanatsforum.se/konferens-2019/

Scroll to Top