Ny mall för förvaltningsplaner.

Byanätsforum har med hjälp av Magnus Andersson på Föreningsjuristen tagit fram en mall för förvaltningsplaner.
– I arbetet med att ta fram denna exempelmall har vi försökt få en bred förankring och tagit till oss rekommendationer från bredbandsföreningar, myndigheter och branschorganisationer, säger Magnus Andersson.

Byanätsforum fick för ett par år sedan ta över ansvaret för den checklista som regeringens Bredbandsforum skapat. Läs mer om den checklistan här: https://www.byanatsforum.se/checklista-for-viktiga-forvaltningsplaner/

Checklistan ska ligga till grund för att skapa utförliga förvaltningsplaner för byanäten. Sedan att ansvaret togs över har checklistan uppdaterats något men det har även påbörjats ett arbete att digitalisera checklistan. Mer information om det arbetet kommer senare.

– Det är inte bara viktigt att bygga bredbandsinfrastruktur på landsbygden. Infrastrukturen behöver också förvaltas på ett betryggande sätt, menar Magnus Andersson. Vi har sett att föreningar bygger lokala byanät både säkert och kostnadseffektivt. Mycket beror på den lokala närvaron och kännedomen. Med samma lokala närvaro och kännedom tror vi att byanäten kan hålla en hög driftsäkerhet och undvika att onödiga olyckor händer.

Som stöd till de lokala styrelserna att planera och organisera förvaltningen av byanäten har vi därför tagit fram en exempelmall på hur en förvaltningsplan kan vara utformad. Att ha en dokumenterad plan över förvaltningen, där man delat upp olika ansvarsområden och uppgifter, medför en ökad trygghet och kontroll. Att en förvaltningsplan upprättas och uppdateras löpande underlättar även för kommande generationer av styrelser.

Vi hoppas att exempelmallen ska komma till nytta för våra medlemmar och vi tar gärna emot synpunkter för eventuella kommande uppdateringar.

Ladda gärna ned: Byanätsforums mall för förvaltningsplaner

Rulla till toppen