Mobilbaserade nät hindrar fiber.

Fast yttäckande radioaccess, på engelska Fixed Wireless Access, FWA, är en variant av trådlöst bredband med en fast mottagare på fastigheter. I Sverige idag levererar lösningen tiotals Mbit/s, alltså långt ifrån våra nationella gigabitmål. Trots det hindrar den tekniken att fiberprojekt blir tilldelade bredbandsstöd.

För ett par månader sedan blev Byanätsforums kansli kontaktade av en medlemsförening ifrån Stockholms skärgård. De hade fått indikationer att ett nytt problem med koppling till Post- och telestyrelsens bredbandsstöd började segla upp på horisonten. Det handlar om en föråldrad tolkning av NGA-definitionen som står för Next Generation Access. Den definitionen styr till mycket vilka områden som har rätt att söka statliga bredbandsstöd. Även om det inte är hugget i sten så tolkar många den definitionen sedan många år tillbaka till nät som levererar minst 30 Mbit/s. I områden där det finns eller planeras att byggas ett NGA-nät inom kommande år ska det inte vara möjligt att ta del av det statliga bredbandsstödet enligt PTS tolkning.

EU vill se en ”Step change”

Men tolkningen av NGA-definitionen är bred och regelverket är mycket flexibelt enligt experter som Byanätsforums kansli varit i kontakt med. EU själva har i egna artiklar gått ut och lyft exempel där länder har gett statligt stöd till fiberprojekt trots en närvaro av 30 Mbit-nät i samma område. Till och med kommissionären för konkurrensfrågor, Margrethe Vestager, har uttalat stöd för en sådan modell. Trots det står PTS fast vid sin tolkning och hävdar att EU-regler hindrar dem att ge stöd i områden där det finns FWA.

– Vi på Byanätsforums kansli har tillsammans med Stadsnätsföreningen och bredbandskoordinatorn i Västra Götalandsregionen haft möten med både PTS och två departement om detta. Vi hoppas nu att staten ska ta till sig av vår kritik och se till att nät som inte klarar varken våra nationella eller EU:s mål om gigabithastigheter ska få vara hinder för tilldelning av stöd till fibernät, säger Thomas S. Nilsson, ledare för Byanätsforum.

Plockar russin ur kakan

Det finns även indikationer på att FWA-operatören plockar kunder ur pågående fiberprojekt som befinner sig närmast deras mast vilket gör att i det aktuella området kommer i värsta fall några hushåll få FWA medan övriga inte får något alls eftersom det blir svårt att få ekonomi i ett fiberprojekt där flera hushåll försvinner. Detta är en större fråga kopplad till generell landsbygdsutveckling. Fortsätter den trenden kommer landsbygderna få sämre kvalitet på anslutningarna än tätorter och städer.

Läs gärna andra artiklar på samma tema:

Debatt: Telias FWA-teknik fungerar inte för en modern familj

Debatt: Post- och Telestyrelsens tolkning och Telias okunskap blockerar bredbandsstödet

Debatt: Vi har alla samma mål – att koppla upp Norrtälje

Bredbandsstödet måste utgå från målet i den nationella strategin

Bråk om bredband kan skapa ”digitalt b-lag”

Scroll to Top