Inför kommande stämmor.

Nu närmar sig de årliga föreningsstämmorna för många av Byanätsforums medlemmar. Här kommer några tips på saker att tänka på inför och under stämmorna.
– Skulle det till exempel finnas regler i föreningens stadgar som strider mot lagen så gäller inte längre de reglerna, tipsar Magnus Andersson från Byanätsforums kansli.

Viktigt att först av allt kontrollera är att läsa i era stadgar hur kallelsen till föreningsstämman ska skickas ut och när i tid det ska ske.

Enligt lag ska alla handlingar till ärenden som ska behandlas finnas tillgängliga hos föreningen för alla medlemmar senast två veckor innan stämman.

När stämman är avklarad och nya ledamöter har valts in i styrelsen och andra har avgått så får detta effekt först när Bolagsverket har fått in anmälan via sin e-tjänst eller om man har skickat via post. Tidigare fick det verkan rent juridiskt direkt i samband med stämman men det har alltså ändrats. Det är därför viktigt att man gör anmälan snarast möjligt efter stämman. Protokoll behöver exempelvis först hinna justeras. Av praktiska skäl godkänner dock Bolagsverket att man kan ha sitt konstituerande styrelsemöte direkt efter stämman.

Om man ändrar firmatecknare och ordförande gäller även där samma regler att det inte får laga kraft förrän Bolagsverket har fått in anmälan.

Tänk på att till nästa år kolla så att era stadgar är uppdaterade enligt kraven i nya lagen om ekonomiska föreningar. Exempelvis har en del föreningar tidigare haft en veckas kallelsetid till extra föreningsstämmor vilket inte är godkänt längre.

– Jag rekommenderar att man gör en fullständig översyn av föreningens stadgar. Kontakta Byanätsforums helpdesk om ni behöver stöd i att gå igenom era stadgar, säger Magnus Andersson.

 

Mer info:

Kontaktuppgifter Byanätsforums helpdesk

https://www.byanatsforum.se/kontakt/

Fiberhandbokens bilaga 2 – Föreningsstadgar

https://www.byanatsforum.se/mallar/

Lagen om ekonomiska föreningar

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018672-om-ekonomiska-foreningar_sfs-2018-672

Rulla till toppen