Vad betyder PTS driftsföreskrifter för bredbandsföreningarna?

Föreskrifterna omfattar endast aktörer som ”tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät” och är anmälningspliktiga. Generellt sett är byalag inte det.

Men OM ett byalag skulle anses tillhandahålla ett allmänt kommunikationsnät så omfattas de av vissa krav i föreskrifterna (1-14 §§).

Det är (sammanfattat) krav på:

 • Övergripande driftsäkerhetsarbete, krav utpekade ansvariga för säkerhetsarbetet och dokumenterade rutiner etc.
 • Dokumentation av samtliga tillgångar och förbindelser
 • Genomförande av riskanalyser för dokumenterade tillgångar och förbindelser
 • Genomförande av konsekvensanalys (om kritiska delar av verksamheten skulle bortfall)
 • Incidenthantering
 • Kontinuitetsplanering
 • Åtgärder efter riskbedömning
 • Åtgärder relaterade till intrång och annan yttre påverkan
 • Åtgärder för att hantera väderrelaterade hot
 • Åtgärder för att hantera planerade förändringar
 • Åtgärder avseende åtkomst och behörighet
 • Beredskap att reagera på larm

De som tillhandahåller enbart nät omfattas inte av de konkreta kraven på reservkraft och redundans (gäller bara tjänstetillhandahållare och KOs). Dock ska alla som omfattas av föreskrifterna genomföra riskanalyser och sedan vidta de skyddsåtgärder som är nödvändiga för att hantera riskerna (t.ex. risken för strömavbrott).

Läs föreskrifterna här.

Rulla till toppen