Behövs tillstånd för att dra bredband genom en väg som Trafikverket äger?

Ja. Tillstånd krävs enligt 44 § väglagen (1971:948).

Ansökan görs direkt till Trafikverket: https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-om-ledningsarenden/Ansok-om-ledningsarenden-inom-vagomradet/

För att få starta arbetet på ”vägverkets” vägar krävs en TA-plan som är godkänd av Trafikverket.

Scroll to Top