Stämmer det att en bredbandsanslutning som kostar mer än 50 000 kr inte är stödberättigad?

Nej, det finns inga maxgränser för vad en anslutning får kosta. Se Jordbruksverkets hemsida för en förteckning över de villkor som omger stöden: www.jordbruksverket.se/bredband

Rulla till toppen