Måste en nätoperatör upphandlas offentligt precis som entreprenör för byggnation av nät för att man skall vara berättigad bidrag från Jordbruksverket?

Vi skrev en kort genomgång av reglerna för stödet i den nya stödperioden som kan komplettera jordbruksverkets bredbandssidor. Kolla in den här: http://bredbandsforum.se/…/Kort%20genomg%C3%A5ng%20av…

Du kan även hitta bra stöd i Fiberhandboken, som du hittar här: http://www.bredbandsforum.se/Global/Dokument/Fiberhandboken_2.pdf

Så här står det bla i föreskrifterna
”57h§ Stödmottagaren ansvarar för att
1. inhämta de tillstånd som krävs enligt bestämmelser i miljöbalken, väglagen (1971:948), plan-och bygglagen (2010:900) samt jordabalken.”

Rulla till toppen