Måste man alltid göra ändringsanmälningar hos Bolagsverket om styrelsens sammansättning ändras?

Ja, och det har numera blivit allt mer viktigt. Tidigare var det så att en styrelseledamot tillträdde i samband med att den blev vald (till exempel på årsstämman) och avgick då den blev avsatt eller själv sade upp sig. Numera får tillträdet och avgången verkan först när anmälan skickats till Bolagsverket. Så om en förening inte gör ändringsanmälan till Bolagsverket vid byte av ledamöter, kommer fel personer vara ansvariga för verksamheten och de som tror sig sitta i styrelsen kan inte ta giltiga beslut.

Rulla till toppen