Får man välja en medlem som revisor?

Ja, men personen får inte vara i en beroendeställning till föreningen, utöver vad som normalt sammanfaller med medlemskapet. Revisorn får inte heller vara nära anhörig till styrelsens ledamöter eller arbeta med föreningens ekonomiska förvaltning med mera. Se lagens bestämmelser om jäv för revisorer i 8 kap. 19§, lagen om ekonomiska föreningar.

Rulla till toppen