Är det okej att ett byanät sluter kollektivavtal på längre än 24 månader?

I avtalsvillkor för gruppabonnemang mellan fiberföreningar och kommunikationsoperatörer är långa bindningstider vanliga, till exempel att föreningen förbinder sig att betala för gruppabonnemanget i 60 månader.

Men vilka avtalsvillkor kan föreningen sedan i sin tur ställa till medlemmarna/konsumenterna? Kan vår förening ha 60 månaders bindningstid gentemot medlem/ konsument utan möjlighet till uppsägning eller gäller regeln om 24 månaders bindningstid även för oss?

Coompanion har tidigare analyserat denna fråga. Det finns enligt deras analys inga formella hinder för en förening att skriva långa avtal med leverantörer, samt att denna typ av avtal kan ha flera fördelar, till exempel ett bättre pris. Men föreningen kan inte (enligt LEK, Lagen om elektronisk kommunikation) avtala längre inledande bindningstider med sina medlemmar (slutanvändarna) än 24 månader. Därefter får man förlänga avtalet med max ett år i taget. Uppsägningstiden får inte vara längre än en månad.

Rulla till toppen