Är det okej att ett byanät sluter kollektivavtal på längre än 24 månader?

I avtalsvillkor för gruppabonnemang mellan fiberföreningar och kommunikationsoperatörer är långa bindningstider vanliga, t ex att föreningen förbinder sig att betala för gruppabonnemanget i 60 månader.

Men vilka avtalsvillkor kan föreningen sedan i sin tur ställa till medlemmarna/konsumenterna? Kan vår förening ha 60 månaders bindningstid gentemot medlem/ konsument utan möjlighet till uppsägning eller gäller regeln om 24 månaders bindningstid även för oss?

Coompanion har tidigare analyserat denna fråga. Det finns enligt deras analys inga formella hinder för en förening att skriva långa avtal med leverantörer, samt att denna typ av avtal kan ha flera fördelar, till exempel ett bättre pris. Men föreningen kan antagligen inte (enligt LEK) avtala längre bindningstider med sina medlemmar än 24 månader, och att föreningen därför behöver överväga för- och nackdelar vid val av avtalslängd.

Coompanion har tidigare rekommenderat, i syfte att riskminimera, att föreningar har en buffert med anslutningar (gentemot operatören) för att kunna parera om det förekommer enstaka medlemmar som vägrar omfattas av kollektivavtalet. Alternativt att man tecknar avtal på 24 månader med option på förlängning.

Om föreningen väljer att teckna ett kollektivavtal längre än 24 månader finns inspiration att hämta från hur andra fiberföreningar hanterat frågan. Skredsviks fiber valde till exempel att skriva in en ”avtalstid” på 5 år, med en bindningstid på 24 månader.